Centre d'Estudis AVANÇ | Rambla del Poblenou, 125, 08018 Barcelona 93 266 07 40 | info@academia-avanc.com

El mètode Avanç

Tenim un mètode d’ensenyança eficaç i dinàmic. Ens preocupem de que els nostres alumnes estiguin còmodes i sentin ganes de participar activament a classe. Preparem a fons les nostres classes. Fem que siguin amenes, variades i creatives. Cada classe s’imparteix seguint un guió on s’han anotat de forma ordenada les activitats que es realitzaran, en aquest planning queda reflectit tot el que es va ensenyant i sobre quins aspectes cal insistir. Al començar s’explica a l’alumne el que es farà a cada classe. A l’acabar es fa un ràpid recompte oral del que s’ha fet i après aquell dia.

Idiomes

Treballem amb mètodes moderns molt diversos, mètodes gramaticals i textos d’actualitat com a reforç lingüístic. Des del primer moment es parla només la llengua estrangera. Es debaten temes d'actualitat i es fan exercicis d’audició per desenvolupar la comprensió oral. Per a la preparació d'exàmens oficials, es fan classes especialitzades seguint un temari específic. Seguiment i avaluació continus: Al llarg del període de formació, l’alumne passa proves periòdiques tant escrites com orals, per comprovar que es compleix el programa.

 

 

Reforç escolar

Oferim una proposta d’ensenyança individualitzada. Elaborem un pla de reforç personal per a cada alumne d’acord a les seves necessitats i els preparem per als exàmens, seguint sempre el programa del col.legi.

 

 

Avaluació final

Al final del curs es realitzarà una avaluació general. Analitzarem els resultats aconseguits i el grau de satisfacció de tots els participants en els diversos cursos, ja sigui en empreses, reforç escolar, classes d’idiomes individuals o en grup. D’acord amb els resultats orientarem als alumnes per al següent curs.